Järvarna (Familjescouting 7–12 år)

På avdelningen Järvarna deltar ungdomar i åldrarna 7-12 år.

Om:

Järvarna har möten på torsdagar från 18.00-19.30 i Jaktvillan,Gunnarbovägen 91, 174 41 Solna.

Avdelningen Järvarna sysslar med familjescouting, vilket innebär att både barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna passar både stor som liten. Järvarna lär sig att simma, ta knivbevis, elda, knyta knopar med mera.

Kontakt: scouternajarvaursvik@gmail.com 

Avdelningsrop:

Jag är järv
Jag är järv
Jag är järv
Vi är Järvarna!

Ledare: 

Anders

Avdelnigsansvarig, ledare i Järvarna sedan 2019.

Ingela

Ledare sedan 2019.  

Maria

Ledare sedan 2019.  

Mattias

Ledare sedan 2019.  

Christina

Ledare sedan 2019.